novixar.com


novixar es: Vicent Jordà y Xavier Català ó
noves idees per a la xarxa, s.l.
C.I.F: B97849988
c/ sant Vicent Ferrer, 45 · baix
46702 · Gandia · Valencia · España

Tlf: +34 962 965 043 · Fax: +34 962 865 707
via e-mail: info@novixar.com